g-volt

Politique de confidentialité.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest G-Volt Paweł Reder , NIP  6351847742, zwana dalej: „Administratorem”. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b, d i f RODO.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla następujących celów:
  • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy,(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych tj., doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Państwa uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;
 3. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy,(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że odpowiedź na Twoje zapytanie, zamówienie lub ofertę będą niemożliwe.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, zamówienie lub ofertę albo do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z nawiązanej współpracy.
 6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się zakresem merytorycznym Twojego zapytania, zamówienia lub oferty.
 7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie usług teleinformatycznych, Twoje dane będą mogły być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. W takim przypadku zawsze będzie się to odbywało w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych – przykładowo w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.