G-VOLT

Rozwój fotowoltaiki na świecie i w Polsce.

fotowoltaika

Według Instytutu Energii Odnawialnych jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE na świecie i w Polsce jest sektor fotowoltaiki. W Polsce na koniec 2018 roku łączną moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych przekroczyła 500MW. w pierwszym kwartale 2019 roku łączna moc przekroczyła 700MW a więc rozwój instalacji fotowoltaicznych jest bardzo dynamiczny. Biorąc pod uwagę szybkość przyrostu rocznych nowych mocy fotowoltaicznych Polska ma szanse zając czwarte miejsce w Europie pod tym względem. Największy rozwój przypada na mikro instalacje domowe, które stanowią około 75% przyrostu rocznych nowych mocy fotowoltaicznych. Wzrost cen energii, malejące koszty instalacji oraz wzrost ich wydajności, a także wsparcie dotacyjne powodują zainteresowanie konsumentów tym obszarem rynku. Prognozy dla sektora – raport opublikowany w ramach projektu Polityki Energetycznej do 2040 roku (PEP2040) informuje, że do 2040 roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych ma przekroczyć 20 GW, a fotowoltaika będzie stanowić ponad 25% mocy zainstalowanej.

Entrée de partage!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Consultez d'autres articles.